Thẻ: tri tue quy hon gia tai bac ty

Trí tuệ quý hơn gia tài bạc tỷ mà cha mẹ dành cho con

Trí tuệ quý hơn gia tài bạc tỷ mà cha mẹ dành cho con

Bố mẹ giỏi giang, gia đình hạnh phúc để lại cho con gia tài bạc tỷ nhưng chưa hẳn đã là đáng quý hơn việc truyền thụ lại cho con những kiến thức trí tuệ cuộc đời. Bởi có...