Thẻ: Hoang mang vì con của người yêu cũ giống mình

Hoang mang vì con của người yêu cũ giống mình như đúc

Hoang mang vì con của người yêu cũ giống mình như đúc

Quả thực, tôi rất bất ngờ, hoang mang, tôi không biết chuyện này thực hư thế nào. Đã 10 năm có lẻ chúng tôi không gặp nhau, tôi cũng không có bất cứ tin tức gì về cô ấy....