Thẻ: Chồng thương vợ con

Đưa vợ con đi ăn phở, chồng bảo đã no nên chỉ ngồi nhìn, nhưng vừa về anh đã xuống bếp pha mì

Đưa vợ con đi ăn phở, chồng bảo đã no nên chỉ ngồi nhìn, nhưng vừa về anh đã xuống bếp pha mì

Chồng tôi cũng thế, sống tiết kiệm đấy nhưng với vợ con anh chẳng bao giờ tiếc bất cứ thứ gì. Thấy vợ con thiếu gì đều bảo vợ mua đi, con kêu thèm gì là phải mua cho...