Thẻ: chồng say nắng cô giúp việc

Chết lặng khi chồng say nắng cô giúp việc

Chết lặng khi chồng say nắng cô giúp việc

Tôi chết đứng, tim như ngừng đập khi bắt gặp chồng đang thắm thiết cùng chị giúp việc lúc con gái đang say giấc và tôi ghé nhà đột xuất khi chưa tan giờ làm ở công ty mà...

Nửa đêm chồng mò vào phòng chị giúp việc, tôi bắt được còn bảo bị mộng du

Nửa đêm chồng mò vào phòng chị giúp việc, tôi bắt được còn bảo bị mộng du

Gõ cửa một lúc mới thấy chị Thảo ra mở, tôi cố ý vào trong, bật đèn lên thì thấy chồng mình đang lù lù ở đó. Thấy áo con chị giúp việc còn cởi vứt dưới nền nên...