Thẻ: Bài thuốc từ cây chua me đất hoa vàng

Bài thuốc từ cây chua me đất hoa vàng

Bài thuốc từ cây chua me đất hoa vàng

Chua me đất hoa vàng còn có tên khác là tạc tương thảo, toan tương thảo, ba chìa, tam diệp toan… Theo y học cổ truyền, chua me đất hoa vàng có vị chua, tính mát; có tác dụng...