Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã có Công văn số 4912/UBND-KGVX triển khai mẫu Giấy đi đường mới trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND (Chỉ thị 05) ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện cấp, xác nhận Giấy đi đường bắt đầu áp dụng từ 12h ngày 6/8/2021.

Giấy đi đường phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực.

Đà Nẵng: Áp dụng mẫu Giấy đi đường mới từ 12h ngày 6/8

Mẫu Giấy đi đường mới TP Đà Nẵng áp dụng từ 12h ngày 6/8 trong thời gian giãn cách xã hội.

Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi tắt là Doanh nghiệp) trong các KCN, Khu công nghệ cao: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án, kịch bản phòng, chống dịch của Doanh nghiệp (giảm 50% lao động và các điều kiện khác theo quy định); in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi hồ sơ về BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng. BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng căn cứ vào phương án sản xuất trong giai đoạn phòng, chống dịch, xem xét xác nhận vào Giấy đi đường, giao lại cho Doanh nghiệp cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với các cơ sở sản xuất ngoài các KCN, khu công nghệ cao: Sở KH-ĐT Đà Nẵng kiểm tra, rà soát và cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất cho UBND các phường, xã nơi có cơ sở hoạt động sản xuất. Các cơ sở sản xuất có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án, kịch bản phòng, chống dịch của cơ sở (giảm 50% lao động và các điều kiện khác theo quy định); in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt trụ sở sản xuất. UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do Sở KH-ĐT cung cấp và hồ sơ của cơ sở sản xuất, kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động: Các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động theo khoản 3 (Chỉ thị 05) kiểm tra, rà soát, và cung cấp danh sách cho UBND các phường, xã nơi có hoạt động kinh doanh dich vụ. Các cơ sở có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án hoạt động phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt cơ sở. UBND các phường, xã căn cứ danh sách do các sở, ngành cung cấp và hồ sơ của cơ sở để kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho các cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đà Nẵng: Áp dụng mẫu Giấy đi đường mới từ 12h ngày 6/8

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kiểm tra Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội toàn TP.

Đối với hộ kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động: Chủ các hộ kinh doanh gửi danh sách người làm việc thường xuyên về UBND phường, xã để được kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường.

Đối với các chợ: BQL chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan thường xuyên, trực tiếp đến hoạt động trong chợ theo phương án giãn, giảm quầy hàng theo quy định; có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã. UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do các Ban quản lý chợ cung cấp, kiểm tra, xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho Ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương sử dụng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong thời gian tạm dừng hoạt động: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; in, ký, đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi về UBND phường, xã để được kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho đơn vị.

Đối với các trường hợp cấp thiết khác: Giao UBND phường, xã chủ động kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường theo quy định.

Đối với các trường hợp cấp thiết phải ra/vào TP Đà Nẵng: Do Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Theo Hải Châu / doanhnghiepvn.vnChia sẻ