Cách sử dụng bông mã đề chữa bệnh

Bông mã đề có rất nhiều tác dụng chữa bệnh. Chế biến (sao, hạ thổ, sắc nước) mã đề như thế nào cho đúng?Chia sẻ